English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Estem buscant jocs educatius lliures, o jocs lliures que puguin utilitzar-se amb finalitats educatives. Contacteu amb <education@gnu.org>

Programari lliure i educació

Què té a veure el programari lliure amb l'educació?

La llibertat del programari té un paper especialment important a l'educació. Les institucions educatives de tots els nivells haurien d'utilitzar i ensenyar programari lliure perquè és l'únic que permet assolir les seves missions essencials: difondre el coneixement humà i preparar els estudiants per ser bons membres de la comunitat. El codi font i els mètodes del programari lliure són part del coneixement humà. El programari propietari, en canvi, és un coneixement secret i restringit, la qual cosa és oposada a la missió de les institucions educatives. El programari lliure dóna suport a l'educació; el programari propietari prohibeix l'educació.

El programari lliure no és un tema tècnic; és un tema ètic, social i polític. La qüestió són els drets humans que els usuaris de programari haurien de tenir. La llibertat i la cooperació són valors essencials del programari lliure. El sistema GNU porta a la pràctica aquests valors i el principi de compartir, ja que compartir és bo i beneficiós per al progrés humà.

Per saber més, vegeu la definició de programari lliure i el nostre article sobre per què el programari hauria de ser lliure (en el sentit de llibertat).

Els fonaments

En aquest vídeo de sis minuts Richard Stallman explica breument i punt per punt els principis del programari lliure y la seva relació amb l'educació.

Hi ha transcripcions d'aquest vídeo en anglès, castellà i altres llengües.

Es poden descarregar els subtítols en anglès, castellà i altres llengües.

Descarregueu i vegeu el vídeo en alta definició amb el format lliure Ogg Theora (ogv).

El projecte GNU va ser iniciat el 1983 per Richard Stallman per desenvolupar un sistema operatiu lliure: el sistema operatiu GNU. Gràcies a això, avui dia qualsevol pot utilitzar un ordinador amb llibertat.

A fons

Conegueu les raons per les quals les institucions educatives haurien d'utilitzar i ensenyar exclusivament programari lliure.

Un article de Richard Stallman: Per què les escoles haurien d'utilitzar exclusivament programari lliure.

Un article del Dr. V. Sasi Kumar sobre el sistema educatiu a l'Índia.

[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt