English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   hrvatski [hr]   Bahasa Indonesia [id]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   മലയാളം [ml]   Nederlands [nl]   norsk (nynorsk) [nn]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   svenska [sv]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

The English original page has been changed since this translation was last updated. The English page can be found at:
http://www.gnu.org/provide.html.en

Please see the Translations README to find out how you can help with updating this translation.

Kva vi tilbyr

Det viktigaste FSF tilbyr er moglegheita for brukerar å kunne bruke deira maskinar i fridom — ved hjelp av fri programvare.

FSF har støtta utviklinga av programvare for det frie operativsystemet GNU sida 1985, og GNU/Linux-varianten av GNU er allereie i utstrakt bruk. GNU/Hurd systemet, basert på vår eigen GNU Hurd-kjerne er tilgjengeleg for erfarne magikarar og entusiastar.

Meir konkret er tinga du kan få frå FSF...

Dei forskjellige måtane å få tak i programvare på:

 [FSF logo] “Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

back to top