English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   polski [pl]   română [ro]   русский [ru]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Anglický originál této stránky se změnil od doby poslední aktualizace tohoto překladu. Stránku v angličtině naleznete na:
http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html.en
Rozdíly mezi poslední přeloženou verzí a současnou anglickou verzí naleznete na:
http://www.gnu.org/philosophy/po/fs-translations.cs-diff.html
Datum změny anglického originálu stránky:
2013-02-01

Přečtěte si prosím Příručku překladatele, kde se dozvíte, jak můžete pomoci s aktualizací tohoto překladu.

Překlady pojmu „free software“

Toto je seznam doporučených jednoznačných překladů pojmu „free software“ (free as in freedom) do různých jazyků.

Pokud máte návrh na vylepšení nebo doplnění tohoto seznamu, pošlete prosím e-mail na <web-translators@gnu.org>. Ve své zprávě se prosím držte ASCII znaků. Pro neanglické znaky v překladu prosím používejte UTF-8 kódování a používejte (kde je to potřeba) zápis znaků pomocí HTML entit (&#xxxx;). Děkujeme.

Za některými překlady je v závorkách uveden jejich přepis do latinky (včetně případných vokálů). Pokud k nim máte nějaké opravy nebo doplnění, pošlete nám je prosím také.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

nahoru